Ivar Lindahl +.

 

Den 7juni 1938 avled sitt hem i Mariestad kaptenen i Norrbottens regementes reserv Ivar Lindahl. Han var född Mariestad 1869. blev, student i Nyköping 1888 och fick sin första officersfullmakt som underlöjtnant vid I.19 år 1892. Löjtnant 1896, utnämndes han kapten vid regementet 1905 och övergick till reserven 1919. — Lindahl var en synnerligen folklig officer, god, vävillig avhållen av såväl kamrater som manskap. Han avled ogift. — Kapten Lindahl kände alltid sin solidaritet med regementet, som han med donationer ihågkommit. I sitt testamente hade han förordnat hans till omkr, 100 000 uppgående förmögenhet skulle tillfalla regementets officerskår.

 

Tillbaka