Bok

Kapten Ivar Lindahl

Start
Uppåt

Ivar Lindahl skrev en bok som avhandlade

infanterietseldens ledning i regements- och bataljonsförband.

Han tillägnade denna bok "Herrar f.d Regementsofficerare vid Kungl. Norrbottens regemente"