Livet i Mariestad

 

Mariestad

Kapten Ivar Lindahl

Start
Uppåt

 

Historiken hämtad ur "Program för restaurering av kvarteret Svanen 1:2, Mariestad, Skaraborgs län 1987-11-26" av Thomas Carlquist:


Tomterna 28 och 29 i kvarteret inköptes år 1760 av grosshandlaren och fabrikören Christoffer Zackau, som redan året därpå lät uppföra ett stenhus åt sig och sin familj vid dåvarande Västerlånggatan, nuvarande Västra Skolgatan. Av ett protokoll framgår att huset skulle ha varit färdigställt i maj 1761. Huruvida några omfattande ombyggnader företogs under 1700-talet är ej känt, av bevarade fasta inredningsdetaljer kunde vid en byggnadsundersökning 1986 emellertid ingen sådan ombyggnad påvisas.

,

 


Anmärkas bör dock att gatufasadens risalit med den gavelkrönta frontespisen samt ytterdörrarna bär omisskännligt gustavianska drag, något som kan antyda att mittpartiet moderniserats, eventuellt i samband med ett ägarskifte mellan släkterna Zackau och Enander på 1790-talet.
 

Det är känt att byggnaden fungerade som Mariestads apotek under perioden ca 1825 - ca 1895, under vilken tid tillkom den stora mortel av järn, som alltjämt förvaras i huset. Byggnadens södra del nyinreddes under 1850-talet, ombyggnaden skulle ev. kunna knytas till apotekaren C J Lindahl, vilken förvärvade fastigheten 1858. Ett flertal inredningsdetaljer av hög klass såsom helfranska pardörrar, halvfranska vikbara nattluckor m m torde ha tillkommit i samband med detta ägarskifte. En planskiss från ca 1890, som sannolikt är en rekonstruktion, anger att den bakre rumsfilen då ännu var intakt med väggarna sannolikt i sina ursprungliga lägen, samt att till synes alla eldstäder ännu var i behåll. Det är dock osäkert om 1700- talets kakelugnar ännu stod kvar efter moderniseringen på 1850-talet. Med släkten Gullbergs förvärv av gården på 1890-talet följer en serie ombyggnader som leder fram till byggnadens utseende vid år 1986.
 

 

Zackaumska huset