Fonden

 

Start
Milstolpar
Stadgar
Testamente
Styrelsen
Årsmöten
Kvartalsbrev
Gravvård
Valberedning
Medaljnämnd
Historier

Fonden och dess förvaltning

 

  • Fonden är i dag en stiftelse och juridisk person, och lyder under stiftelselagen.

 

  • Fonden tillgångar förvaltas av Nordea Private Banking i Stockholm.

 

  • Länsstyrelsen är fondens tillsynsmyndighet.

 

  • Fondens avkastning förvaltas av Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning (NROF).

 

  • NROF styrelse väljs årligen. Styrelsen har all beslutsrätt och dess uppgift är att uppfylla kn Lindahls testamente och förvalta fondens avkastning. 

 

  • Fondens arvtagare uppgår idag till ca 345 st.