Milstolpar

 

 

Milstolpar för Lindahlsfonden

 

Kapten Ivar Lindahl

Start
Uppåt

1869

Pehr Ivar Alexander Lindahl föds i Åsens Gård, Södermanland.

1892

Kn Lindahl får sin första officersfullmakt som underlöjtnant vid I 19.

1896

Kn Lindahl befordras till löjtnant.

1905

Kn Lindahl utnämns till kapten vid regementet.

1907

Kn Lindahl förtidspensioneras.

1938

Kn Lindahl avlider.

1938

Kn Ivar Lindahls fond grundas.

1943

Första avkastningen utbetalas. 

1943

Norrbottens Regementes Officerskårs Fondförvaltning grundas.

1943

Första Lindahlsmiddagen avhålls.

1972

Omskrivning av stadgar (omorganisation av kårtillhörighet).

1975

Omskrivning av stadgar (sammanslagning av I 19 och P 5).

1983

Omskrivning av stadgar (nya befälsordningen).

1993

50-års jubileum.

1994

Omskrivning av stadgar (omorganisation till MekB 19).

1996

Omskrivning av stadgar.

1997

Omskrivning av stadgar (fonden öppnas för alla arvtagare).

1998

Stiftelselagen införs. Kn Ivar Lindahls fond avregistreras, Stiftelsen Kn Ivar Lindahls fond grundas.

1999

Omskrivning av stadgar.

2000

Omskrivning av stadgar (omorganisation till I 19).

2003

60-års jubileum.”En resa i kn Ivar Lindahls spår” genomförs.

2004

Omskrivning av stadgar (nytt försvarsbeslut).

2007

Omskrivning av stadgar.

2012

Omskrivning av stadgar.