Kvartalsbrev

 

 

Kvartalsbrev 2016-09-01

Kapten Ivar Lindahl

Start
Uppåt
Arkiv

 

Arvtagare!

Efter en skön sommarledighet har hösten nu börjat göra sig påmind, mörkret sänker sig tidigare och tidigare och temperaturen sjunker ner mot nollstrecket nattetid. Den nya styrelsen har nu konstituerat sig och spontant konstaterade vi i styrelsen att den utökning av antalet individer i styrelsen var ett klokt beslut. Som det nu ter sig kommer en av suppleanterna att genomföra nivåhöjande utbildning i Huvudstaden och redogöraren förbereder sig för insats i ett hett afrikanskt land efter årsskiftet

Vid årsmötet fick styrelsen goda förslag till förbättringar samt presenterade gästpolicy för inbjudan av gäster. Styrelsen jobbar vidare med att hålla en hög nivå på höstmiddagen och planera framåt för kommande jubileumsår. Dessutom har styrelsen aktiverat Ag Resa för en kortare tur i vårt sydliga grannlän i samband med årsmötet 2017. Det mest positiva var i alla fall att trots en ryckig sommar på börsen har fonden gått över index så f.n. har vi "all time high" men i bundet kapital.

Höstens Lindahlsmiddag avhålls som brukligt på Tre Renar den 12 nov, och vi styrelsen ser fram emot att komma med några överraskningar för arvtagare och gäster. Anmälan kommer att rubriceras här på hemsidan samt även läggas ut på Emilia för de som är kvar i Försvarsmakten

På Regementet kommer det också att ske förändringar då Öv Ulf Siverstedt kommer att inneha befattningen stf Regch under tiden att Brigadchefen är på internationell insats. Vi i styrelsen hälsar Ulf välkommen till höstmiddagen.

Styrelsen önskar alla arvtagare en god fortsättning på hösten och boka in lördagen den 12 november för "Liebesmahl"*.

Peter Ekman

Ordf NROF

*Liebesmahl, s. Agapen. –Im deutschen Heer Bezeichnung für ein gemenischafliches Mahl der Offiziere einer Garnison, eines Regiments etc., das z.B. zu scheidenden Offiziers veranstaltet wird.

Meyers Grosses Konversations –Lexikon, Band 12, Leipzig 1908, S 530